ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1. Elérhetőségi adatok
2. A szervezeti struktúra
3. Az önkormányzat vezetői, elérhetőségük
2. Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
3. Az önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
4. Közalapítványok
5. Lapok
6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
 

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

    1. Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
3. Közszolgáltatások
4. Az önkormányzat nyilvántartásai
5. Nyilvános kiadványok
6. Döntéshozatal, ülések
7. Az önkormányzat döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
8. Pályázatok
9. Közérdekű adatok igénylése
10. Közzétételi listák
 

3.

Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések
1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
4. A működés eredményessége, teljesítmény
5. Működési statisztika
2. Költségvetések, beszámolók
1. Éves költségvetések
2. Számviteli beszámolók
3. A költségvetés végrehajtása
3. Működés
1. A foglalkoztatottak
2. Támogatások
3. Szerződések
4. Koncessziók
5. Egyéb kifizetések